Työssäjaksaminen

Työssäjaksaminen on noussut eläkeiän nostamisessa etualalle, niinkuin pitääkin. Pitkään työelämässä olleena olen myös nähnyt pidemmän aikavälin kehityksen. Yksi asia nousee mieleeni neljän vuosikymmenen kehityksen suunnassa. Pienessä työyhteisossä ei huomaa kuin oman vanhenemisensa ja vauhdin karkaamisen jonnekin menneeseen. Suuremmassa yksikössä ennen oli ikärakenne huomattavasti laajempi, kuten nykyäänkin, jos eläköitymistä on ollut ja tilalle on saanut palkata työntekijän, jollei lamat ja omistajien voitonjano ole vähentäneet työpaikkoja, ja näin vanhat työntekijät ovat saaneet jäädä suorittamaan entistä suurempaa työtaakkaa. Ennen palkattiin nuoria eläkkeelle jääneiden tilalle ja näin vanhempien työntekijöiden tieto-taito periytyi. ”Nuoret juoksivat ja vanhemmat ajattelivat”. Nyt on päinvastoin, nuoret juoksuttavat vanhempia – uudet ajatukset vievät kehitystä eteenpäin. Tulisi kuitenkin muistaa, että työelämän kokemuksella on myös suuri merkitys uusia ajatuksia eteenpäin vietäessä. Nuori on innokas uudistaja, mutta ehkä kuitenkin olisi hyvä kuunnella vanhemman ajatuksia mahdollisista uudistusten seurauksista. Ehkä olisi ahkerien, ikääntyneiden työtaakkaa helpotettava, saatava nuoria mukaan talkoisiin sekä antamaan arvoa ikääntyneillekin työntekijöille.

Jätä kommentti

css.php